Livdyr sau og værlam

Livlam til salgs værlam og saulam

Rase: Kvit Spel, Farga spel, Gammelnorsk og Svartfjes