Saulam til salgs!

Gammelnorsk værlam (med horn)

Svartfjes værlam

Livlam til salg!

Værlam og saulam.

Spell men og uten horn, svartfjes og villsau.

Kontakt 

Olga Lilland Espevoll

mob: 97569042

Saulam til salgs!

Værlam farga spel